Over Roos Tulen

Ik kan niet uit boeken leren. Stil zitten achter een tafeltje en luisteren naar de juf was vroeger al niks voor mij. Zelfs het kijken van filmpjes is me eigenlijk te passief. Voor mij vallen dingen pas echt op z’n plek als ik me over geef aan de ervaring. Het kijken naar anderen, het beleven met anderen. Trial and error. Vallen en opstaan. Anderen helpen op te staan, en samen te leren van onze fouten. Ervaring is de beste leermeester van allemaal. 

Als kunstenaar gebruik ik de ervaring om het leven bij de lurven te grijpen. In mijn werk zoek ik naar de universele verbinding tussen de mensen. We willen allemaal gezien worden. We willen van waarde zijn. Stuk voor stuk zoeken we naar een veilig thuis. Deze fundamentele zaken die de kern vormen van ons bestaan onderzoek ik door me te laten meeslepen in de leerschool van het leven samen met mijn medemens. In mijn werk gebruik ik de verbinding die hierdoor ontstaat om een ervaring te bouwen, die anderen hun levenswaarden (opnieuw) laat ontdekken. Ik breng mensen bij elkaar. Ik laat hen praten over diepere zaken, zaken waar veel mensen in het dagelijks leven niet bij stil staan. En over de dingen waar we sowieso niet graag over praten, omdat we ons ervoor schamen. Deze elementen vorm ik om tot ervaringen, en dat is mijn werk. Roos Tulen de ervaringskunstenaar.